Precast Concrete คืออะไร มี ข้อดี ข้อเสีย อย่างไร และการนำมาใช้กับงานสถาปัตยกรรม

คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปหรือ Precast Concrete คืออะไร มีขั้นตอนการผลิตอย่างไร มีข้อดีข้อเสียยังไง พร้อมตัวอย่างชิ้นส่วนและประเภทอาคารที่นิยมใช้

หน้าต่างมีกี่แบบ ใช้แบบไหนดี และวิธีเลือกประเภทที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ

การจะสรุปว่า หน้าต่างมีกี่แบบ นั้น มีคำตอบที่กว้าง ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์แบ่งประเภทแบบไหน บทความนี้จะสรุปชนิดตามวิธีการเปิดปิด และวัสดุ

ภูมิสถาปัตย์ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ประเภทงาน และประวัติความเป็นมา

วิชาชีพ ภูมิสถาปัตย์ (Landscape Architecture) คืออะไร ขอบเขตประเภทงานออกแบบมีอะไรบ้าง มีความสำคัญต่อวงการสถาปัตยกรรมยังไง และประวัติความเป็นมา